Česká města na kolech – Hradec Králové

Česká města na kolech – Hradec Králové

Když statistici měří kvalitu života v jednotlivých českých městech, patří Hradci Králové většinou první příčky. Analytici přitom hodnotí taková data jako zdravý životní styl obyvatel, jejich spokojenost, příjemné životní prostředí, dopravní infrastrukturu a solidní ekonomické podmínky. To už jsou dobré předpoklady pro to, aby se ve městě cítili dobře také cyklisté – milovníci zdravého životního stylu, ekologické dopravy a fungující infrastruktury 🙂 Pojďme se podívat na Hradec detailněji.

Cyklostezky se staví

Hradec Králové patří mezi ta města, která mají podrobně zpracovaný plán rozvoje cyklistiky. V posledních letech byly vybudovány stezky pro chodce a cyklisty spojující městské části Malšovice, Malšova Lhota a Svinary, cyklistické komunikace u městského koupaliště a terminálu hromadné dopravy, stezky v novém obytném komplexu Plachta nebo na Gočárově třídě. Nového povrchu se dočkaly páteřní lesní cesty Hradečnice a Písečnice, zpevnění koruny hrází na Labi, stezky v přidruženém dopravním prostoru několika ulic. Nový je také úsek u letního kina Širák nebo v ulicích Náhon a Na Občinách. Hradec investoval také do dopravního značení na dálkové cyklotrase Greenway Labe nebo bezpečnostních stojanů pro kola.

Čeho se dočkáte?

V nejbližší budoucnosti by měla být dokončena výstavba lávky přes Orlici u zimního stadionu včetně stezky pro chodce a cyklisty nebo páteřní cyklistické komunikace v centru města (ul. S.K.Neumanna, Dukelská, Karla IV.). Hradec spolupracuje na stavbě stezky Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř – Kuks, stezce pro chodce a cyklisty v ulici Jana Černého, nemotorové propojení s Pileticemi a  Rusekem. V plánu je také napojení městské části Březhrad, kompletní rekonstrukce parkových stezek v Šimkových sadech. Hudbou budoucnosti je zatím výstava stezky mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.

V realizaci je dále vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty na tř. E.Beneše (další vybrané úseky jsou v přípravě), probíhá oprava společné stezky v ul. V Lipkách. V přípravě je rozšíření kvalitní nabídky odstavných zařízení pro jízdní kola.

Bariéry zmizí, objeví se bike sharing

Úprav se ale dočkají i stávající cyklostezky. Magistrát si uvědomuje, že provoz na těch současných není mnohdy plynulý, proto se chce více zaměřit na odstraňování bariér pohybu cyklisty v městském prostředí – tedy například na jednosměrky nebo křižovatky. Rád by zajistil maximálně možnou přednost cyklistické dopravy v provozu (vyhrazené jízdní pruhy a prostory, SSZ, uvolňování městských prostor).

Do budoucna chce město vybudovat síť zařízení s možností zapůjčení jízdního kola – tzv. bike sharing a kvalitních úschoven v centru města s vybavením pro městské i dálkové cyklisty. V přípravě je výstavba dětského dopravního hřiště s jednotlivými „cyklodopravními“ situacemi. 

Stejné problémy jako jinde

Na co si cyklisté v Hradci stěžují nejčastěji? Na to, na co v jiných městech, zní odpověď. Tedy na nedokončenou síť cyklostezek, jejich špatné povrchy, nedostatečné zázemí pro kolaře a až v první řadě – málo peněz, které se do nemotorové dopravy investují.  Pochvalují si naopak kvalitně založený systém stezek podél II. silničního okruhu, možnost jízdy podél obou řek s mnoha parky, unikátní komplex městských lesů s velmi dobrou sítí lesních cest (včetně Hradečnice a Písečnice) a dostatečné množství cykloprodejen a opraven. 

Kde se jezdí?

Nejvíce cyklistů v Hradci potkáte na jihozápadní části II.silničního okruhu, v ulicích Hradecká, na I.silničním okruhu, na ulici Divišova, Karla IV., Dukelská a S.K.Neumanna, dále V Lipkách a na spojnici Malšovic a Slezského Předměstí. Rekreační cyklisté nejčastěji vyrážejí do komplexu městských lesů v jihovýchodní části města a dále trasy směrem na Jaroměř, Hrádek u Nechanic, Chlum a na Pardubicko (Kunětická hora). 

Připraveno ve spolupráci s ing. Karlem Šimonkem (magistrát Hradce Králové).

Česká města na kole – Ústí nad Labem

Česká města na kole – Ústí nad Labem

Náš seriál o cyklistice v největších českých městech nemá čas na pauzu. Tentokrát se po Brně, Ostravě a Plzni stěhuje na sever Čech. Konkrétně do Ústí nad Labem. Města, které je díky své poloze přímo předurčeno, pro setkávání velkých dopravních tepen. Lodní na soutoku Labe a Bíliny, železniční na trase Praha – Dražďány i silniční, kdy slouží jako brána do severních Čech. A jak si v tomto městě vedou cyklisté?

Podle všeho ne právě špatně. Město jde v posledních letech nahoru a zbavuje se své nálepky nehostinného průmyslového srdce severu. A daří se i místnímu sportu – v hokeji i ve fotbale se místní kluby po dlouhých letech objevují v nejvyšších patrech českých soutěží.

Město se snaží: stojany, nálepky, cyklobus

Magistrát města v posledních letech investoval do rozvoje cyklistické dopravy velké prostředky – vybudovány byly moderní cyklostojany na více než 10 místech v Ústí. Úschovny jsou zatím pouze dvě – obě jako součásti železničních stanic na hlavním nádraží a na stanici Ústí nad Labem – západ na levém břehu Labe.

V Ústí nad Labem je osm servisů a opraven kol, vždy u prodejen jízdních kol. Tři jsou soustředěny do centra města na levém břehu, další dvě ve na severu města, jedna v Krásném Březně. Zbývající 2 prodejny se nacházejí na pravém břehu v Sebuzíně a ve Střekově. V Bukově je také bike park.

Město uděluje certifikát “Cyklisté vítáni” zařízením vhodným pro cyklisty. V současné době zatím získala zelenobílou známku s usmívajícím se kolem tři ubytovací zařízení, zoologická zahrada a Informační středisko města Ústí nad Labem. Město je certifikováno bypad bicycle policy auditem – který umožňuje městům, krajům i regionům, aby posoudili a zlepšili kvalitu místní politiky. V turistické sezóně od dubna do října jezdí ve městě cyklobus jedoucí po dvou okružních lokalitách přes všechny cyklisticky atraktivní lokality.

Chystá se web

Nedostatkem je, že neexistuje cykloportál, který by informoval cyklisty ve městě, a tak kolaři musejí hledat informace po částech. Dobrou zprávou je, že se podobná věc připravuje v rámci zapojení města do projektu Civitas Archimedes. Na tomto webovém portálu budou dostupné veškeré informace týkající se cyklodopravy ve městě, bude zde popularizována cyklistická doprava, cyklistům bude poskytovat rady a informace o cyklistických trasách, službách v blízkosti cyklostezek, povinné výbavě kol, turistických cílích apod. V rámci portálu jsou připraveny videozáznamy průjezdu všech cyklostezek na území města, kde si každý účastník, který navštíví tyto stránky, může prohlédnout zvolené cyklostezky a ověřit jejich náročnost. Stránky zatím běží ve zkušebním provozu a Alternativní cyklistika vám dá vědět, až se web pro kolaře v Ústí stane dostupný pro všechny.

Cyklostezek není moc a nejsou v perfektním stavu

Městu také zatím chybí základní mobiliář a cyklostojany, a to i u městských budov, železničních stanic nebo zastávek MHD. Velmi omezené je využívání městské hromadné dopravy. Ústí nad Labem prakticky není napojeno na okolní cyklistickou infrastrukturu a chybí cyklostezky přes centrum města. Stav infrastruktury navíc narušuje i nedostatečná údržba. Cyklotrasy nejsou přes zimu upravovány skoro vůbec – a to může být pro cyklisty mnohdy nebezpečné. Na cestách se objevují výtluky, chybí přesné značení přejezdů nebo přechodů. Dostatečně není využíváno ani opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistů (např. zóna 30)

Greenway Labe – Elberadweg

Ústím nad Labem prochází po pravém břehu řeky cyklotrasa Greenway Labe neboli Labská stezka, která navazuje na německou Elberadweg. Je také součástí sítě evropských tras EuroVelo – 12 transevropských cyklotras spojujících všechny země Evropy, konkrétně se jedná o trasu EuroVelo n. 7, vedoucí z Norska přes Finsko, Švédsko, Německo, ČR (Děčín, Prahu, Tábor, České Budějovice), Rakousko do Itálie a na Maltu. Klubem českých turistů je v Ústí nad Labem evidována jako cyklotrasa č. 2. Na území města se na ni nenapojuje žádná cyklotrasa.

Na levém břehu od Železničního mostu vede cyklotrasa č. 3090 směrem na Větruši, která pokračuje do Hostovic a která opouští katastrální území města po silnici III. třídy směrem na Podlešín. Po úbočí za železniční tratí, souběžně s řekou, vede na levém břehu Labe cyklotrasy č. 3091 z Vaňova proti proudu. Na východě u Jezera Milada zasahuje na území města trasa 3009B.

Klub českých turistů eviduje ještě další 2 cyklotrasy, které však nejsou v terénu vyznačeny: Cyklotrasa č. 3074 začíná na okružní křižovatce v Klíši a přes Střížovický vrh vede do Střížovic, po silnici do Všebořic, Habrovic, Bánova a dále na sever směrem na Telnici. Cyklotrasa č. 3084 přichází do města od Žežic, prochází Doběticemi, nad ZOO a pod Mariánským vrchem se napojuje do ulice Důlce.

Sečteno podtrženo

Ústí nad Labem nepatří mezi tradiční cyklistická města a cyklistická doprava na jeho kopcovitém území zatím není příliš rozvinutá.
Přesto je z jiných měst v zahraničí známo, že členitost území nemusí být bariérou pro rozvoj cyklistické dopravy, a město tak má vzhledem k množství vhodných vodních toků na svém území (Labe, Bílina, Klišský potok, Ždirnický potok, Neštěmický potok) i atraktivitě svého okolí značný potenciál v oblasti každodenního cyklistického dojíždění i rekreační cyklistiky.

Nízké využití cyklistické dopravy pro každodenní dojíždění, které je třeba řešit prioritně, je dáno zejména velkou fragmentací území města obtížně překonatelnými silničními a železničními koridory a absencí bezpečných cyklistických stezek v páteřních směrech. I přes výše uvedené nedostatkyse dá říct, že se město problematice cyklistické dopravy soustavně a systematicky věnuje a vynaložilo v této oblasti již řadu úsilí i investičních prostředků.

Nejdůležitějším počinem města na je v současnosti bezesporu postupné budování pravobřežní Labské cyklostezky.

(Připraveno ve spolupráci s Violou Královou – referentkou pro evropský projekt CIVITAS)

Česká města na kole – díl III.: Plzeň

Česká města na kole – díl III.: Plzeň

Plzeň se před měsícem stala evropským městem kultury pro rok 2015. Aby byla plnohodnotným reprezentantem České republiky na evropském fóru, bude nutné, aby byla více než jen místem, ke se vaří výborné pivo a hraje velmi dobrý fotbal a hokej. Západočeská metropole chce sama sebe prezentovat jako umělecké dílo, inspirativní místo pro vzdělávání, umění i zábavu. Ale třeba také jako město s vysokou kvalitou služeb cestovního ruchu. A protože dobře víme, že cyklistika je cestování a zábava, jsme zvědavi, jak se s tím Plenští poperou.

A jak jsou na tom nyní? Chtělo by se říct, že stále lépe, ale stále čeká Plzeň hodně práce, aby se alespoň přiblížila západoevropským standardům. Síť cyklostezek se za poslední roky rozrostla. Radnice si uvědomila, že jízda na kole není pouze zábava pro volný čas, ale také ekologický a rychlý způsob, jak se po městě přepravovat.

Přesto chybí propojení centra města se čtvrtěmi na okraji, cykloparkoviště se stojany na kola nebo možnost přijet na kole bez komplikací k místnímu hlavnímu nádraží ČD. Projevuje se také klasický neduh, který známe z většiny velkých měst. Cyklostezky jsou často jen naznačeny na chodnících, kde se kolaři dělí na malém prostoru o místo s chodci a stezky na sebe ne vždycky ideálně nenavazují.

Milovníci kol mají v Plzni také netradičního soupeře – policii. Už více než deset let bojují zastánci dopravního značení v centru města s policisty, která se bojí, že by takové označení mátlo řidiče.

V současnosti se například dokončuje dostavba IV. úseku cyklostezek mezi Velkým Borem, Srním a Mechovem.Plánované trasy v budoucnu: dokončení lávky přes přivaděč I/26 u Nové Hospody, vybudování lávky přes Mži mezi Škvrňany a zoologickou zahradou, přes Radbuzou mezi Škoda Sport Parkem a Českým údolím, z centra k areálu ZČU.

V Plzni se podniká během roku celá řada cyklistických akcí. V září zde proběhl Týden mobility, který má podporovat právě cyklistickou dopravu. Letošní téma „Prodluž si život – buď aktivní“ nabádá obyvatele Plzně k využívání kola místo aut a veřejné dopravy. Součástí akce byla také módní přehlídka, která ukázala, že na kole se dá jezdit i v sukni a podpatcích.  

V říjnu se tradičně koná akce Podzim pod Zelenou horou a sezónu ukončuje sraz cyklistů v Českém lese. Teď už nezbývá než počkat na jaro a znovuzahájení cyklistické sezony. Těšit se můžete třeba na jednu z největších akcí na Plzeňsku – Z Plzně na hrady. Koná se vždy poslední květnovou neděli a příští ročník bude již sedmnáctý. Akce má svoje oficiální stránky nakolezplzně.cz.

Pokud si chcete vyrazit na výlet na kole v okolí Plzně, doporučují plzeňáci následující trasy:

  1. Po Panevropské cyklotrase do Bělé nad Radbuzou – start Železná a cíl Bělá na Radbuzou
  2. Brdskými bučinami k Padrťským rybníkům – start i cíl Spálené Poříčí
  3. Kolem pramenů Radbuzy do Houstoně – start v bývalém Waldorfu a cíl Houstoň

Podrobnosti k výletům a další užitečné informace o cyklistice na Plzeňsku najdete na plzenskonakole.cz.

Dnes startuje letošní ročník mezinárodního veletrhu Bike Brno!

Dnes startuje letošní ročník mezinárodního veletrhu Bike Brno!

Dnes v 9:00 se otevřely brány brněnského výstaviště, aby přivítaly příznivce sportu na veletrhu Bike Brno. Pro návštěvníky je připraveno spousta novinek a příjemných překvapení, takže pokud se zajímáte o dění v cyklistice, ať už v té klasické, anebo alternativní, neměli byste návštěvu tohoto veletrhu rozhodně vynechat. Veletrh Bike Brno najdete na brněnském výstavišti v pavilonech V, F a v části pavilonu P. Souběžně s tímto veletrhem probíhají ještě další tři veletrhy, a sice SPORT Life, Boat Brno a Caravaning Brno.

Na veletrhu se představí dvě stovky vystavovatelů ze šestnácti zemí světa. Jejich nabídce dominují samozřejmě jízdní kola, příslušenství a doplňky pro cyklistiku, a to jak pro dopravní, rekreační, tak pro vrcholový sport. Pozadu ale nezůstanou ani produkty alternativní cyklistiky, například elektrokola jakožto fenomén městské dopravy naleznete v pavilonu P.

Veletrh Bike Brno, označovaný též jako největší cyklistický veletrh ve střední Evropě, je letos poprvé rozdělen do dvou částí. První dva dny veletrhu jsou totiž nově vyhrazeny obchodním jednáním, takže až do páteční 12. hodiny jsou výstavní prostory vyhrazené registrovaným odborníkům. Pro veřejnost se veletrh otevírá v pátek od 12 hodin a bez nutnosti registrace se tam můžete podívat samozřejmě i o nadcházejícím víkendu.

Hlavní novinkou letošního ročníku veletrhu Bike Brno je možnost testování jízdních kol v terénu. Testování bude probíhat na cyklostezce kolem řeky Svratky a v přilehlém okolí. Testovacími dny bude čtvrtek – den vyhrazený pro maloobchodníky a odborné novináře – a pátek, kdy si modely kol na příští sezonu může otestovat široká veřejnost.  

Hvězdy na veletrhu

Letošní ročník veletrhu Bike Brno poctí svojí návštěvou José Antonio Hermida, čerstvý mistr světa v cross country, který právě dnes brněnský veletrh zahájí. Součástí jeho programu je i autogramiáda a vyjížďka do okolí brněnské přehrady. K zahraničním hostům veletrhu Bike Brno se připojí také Gilberto Simoni, dvojnásobný vítěz Giro d’Italia z let 2001 a 2003. Z domácích cyklistů se na veletrhu objeví Jaroslav Kulhavý, Roman Kreuziger, Pavel Boudný, Jiří Ježek, Pavel Padrnos, Tereza Huříková, Tomáš Slavík a další.

Bohatý doprovodný program

Veletrh nabízí i velice atraktivní doprovodný program. Z tradičních záležitostí nebude opět chybět víkendové Mistrovství ČR v biketrialu v pavilonu G1, ani freestylová show Meatfy & Skateshop.cz Freestyle Meeting. Pro děti do 14 let je na sobotu připraven cyklistický závod. Na pódiu v pavilonu F proběhnou setkání s cyklistickými legendami a nejrůznější exhibice, besedy a rozhovory. O víkendu navíc proběhne tradiční festival Cyklocestování, o němž jsme vás již informovali. Jen připomínáme, že jeho hlavním hostem bude dánský cestovatel Nicolai Bangsgaard – první Dán, který na kole objel svět.

Tradiční součástí doprovodného programu je Bike Konference s účastí předních odborníků na cyklodopravu a rozvoj cyklistické infrastruktury. Letošní ročník se uskuteční v pátek 8. října od 11 hodin a jednání se zaměří na různé zahraniční modely rozvoje cyklodopravy a jejich reflexe v České republice. Druhý blok Bike konference bude věnován trendům ve využití elektrokol a související legislativě.

Veškeré informace o veletrhu naleznete na www.bvv.cz/bikebrno, praktické informace o provozní době, vstupném, parkování apod. naleznete zde.

Jubilejní 10. ročník festivalu Cyklocestování poodhalil svůj program

Jubilejní 10. ročník festivalu Cyklocestování poodhalil svůj program

V rámci letošního mezinárodního veletrhu Bike Brno/Sportlife, který probíhá již od 7. do 10. října 2010, se uskuteční tradiční a velmi oblíbený cestovatelský festival Cyklocestování.  

Největším lákadlem letošního festivalu je bezesporu projekce dánského cyklocestovatele Nicolaie Bangsgaarda, prvního Dána, který na kole objel svět. Nicolai při své 1413 dní dlouhé cyklocestě napříč 6 kontinenty a 53 zeměmi našlapal více než 62 000 kilometrů. Těšit se můžeme na multimediální diashow plnou spoustou obrázků a videosekvencí.

Opomenout nesmíme audiovizuální diashow česko-rakouské dvojice Motani či absolutně aktuální promítání o půlročním cykloputování Martina & Renči Stillerových napříč Amerikou, ze kterého se vrátí jen pár dní před samotným veletrhem.

Festivalu Cyklocestování je vyhrazen víkend 9.-10. října 2010 a uskuteční se v prostorách sálu Morava v Pavilonu A brněnského výstaviště.

Program festivalu:

Sobota 9. 10. 2010

09:30 – 10:45 – Broňa Nagel – „Na tříkolce kolem Islandu“

11:00 – 11:15 – Filmový dokument – „Světové expedice na kole“

11:30 – 13:00 – Martin & Renáta Stillerovi – „Na kole napříč Amerikou“

13:45 – 15:45 – SPECIÁL: Nicolai Bangsgaard – „Sólově kolem světa na kole“

16:15 – 16:35 – Standa UbíkCyklotrasy-počítačový program pro plánování výletů“

16:45 – 18:00 – Ruda Růžička„Laponsko – na kole s Honzou Kopkou za polární září“

Neděle 10. 10. 2010

09:30 – 10:30 – Josef Zimovčák – „Na vysokém kole pro život dětem“

10:45 – 11:45 – Honza Galla – „Do velehor na lehokole“

12:00 – 13:30 – Motani – „Duhová Afrika – od sloní řeky za bílým žralokem“

13:45 – 14:45 – Jirka Bošek & Terka Šírová – „Ruskou Karélií k finským jezerům“ 

15:00 – 16:00 – Honza Vlasák – „Kyrgyzstán, Kazachstán – Od Yssik kulu k Aralu“

Podrobnější informace o festivalu naleznete na webu www.cyklocestovani.cz

Česká města na kole, díl I: Brno

Česká města na kole, díl I: Brno

Startujeme nový seriál! Tentokrát vám představíme možnosti městské cyklistiky v českých a moravských krajských metropolích. A začínáme v Brně!

Malebná metropole jižní Moravy čítá téměř 400 tisíc obyvatel. Díky několika univerzitám je během roku plné mladých lidí a kavárny v historickém centru bují studentským životem. Stejně jako celý úrodný jih Moravy leží i Brno víceméně v rovině. Centrální část stojí v mělkém údolí, okrajové čtvrti se nacházejí mírně v kopci. Brno má skvělé dispozice pro městskou cyklo-dopravu, avšak dalo by se říci, že v tomto ohledu stále trošku pokulhává.

Do roku 2009 se v Brně podařilo zrealizovat cca 35 km cyklistických stezek, avšak téměř 80 % z nich je rekreačních. Využijete je tedy na sportovní vyjížďku, avšak možnost dopravy do práce či do školy je po nich minimální. Taktéž trasy v centru, které by umožňovaly poznávací cesty pro turisty, stále chybí. Z výše jmenovaných 35 km tvoří 21 km cyklotras speciální stezky či vyhrazené pruhy, zbytek jsou cesty na málo vytížených komunikacích. Většina z nich se nachází na jediné souvislé stezce kolem řeky Svratky. Ta je pro milovníky cyklistiky, kteří Brno navštíví, jistě nejlepší volbou. Vede krásným zeleným biokoridorem kolem říčního koryta a trasou kolem okraje širšího centra spojuje dva konce města. Při cestě z jihu na sever dojedete až k brněnské přehradě. Speciální cyklistické pruhy poté naleznete v Brně momentálně pouze na ulicích Svatopluka Čecha a Antonína Procházky.

Jednou z iniciativ, které se snaží otevřít Brno cyklistům, jsou tzv. cyklojízdy. Ty se pořádají zpravidla dvakrát ročně, a to v dubnu na Den Země a poté v září během Evropského týdne mobility. Zúčastnit se můžete na kole, koloběžce, bruslích i jiných samohybech a kromě zviditelnění brněnských cyklistů si také odnesete skvělé zážitky. Vždy je připraveno občerstvení a doprovodný program, jako malování cyklopruhů, barvení kol nebo hudební produkce v kontrolních stanovištích. Peloton jede skrz historické centrum, ve kterém je pro tuto příležitost upravena další doprava a vše je uzpůsobeno cyklistům. Poznáte tak Brno z jiné stránky a seznámíte se s dalšími cyklonadšenci. Nejbližší cyklojízda je uskuteční již 22. září 2010 v odpoledních hodinách. Podrobnosti naleznete v průběhu září na www.brnonakole.cz. Posledního jarního dílu se zúčastnilo několik stovek nadšenců, podzimní snad nebude o nic horší.   

Pokud se chystáte na cyklovýlet do Brna nebo budete moravskou metropolí pouze projíždět v rámci některé z dálkových cyklostezek (například transevropskou do Vídně), přinášíme vám dvě skvělé mapy. Ty jsou uzpůsobeny jezdcům na kole a získáte díky ní perfektní orientaci o cyklostezkách a také přehled o aktuálních stavech všech brněnských tras.