Již od poloviny září, kdy vstoupila v platnost vyhláška č. 247/2010 Sb., se můžeme na silnici setkat s šesti novými dopravními značkami, které mají usnadnit pohyb cyklistům v silničním provozu, zvýšit jejich bezpečnost a zajistit, aby měli cyklisté a řidiči lepší...