Od 15. srpna probíhá na novém webu www.ceskojede.cz anonymní online dotazníkové šetření týkající se spokojenosti s českou sítí cyklotras a uspokojení potřeb cyklistů a inlinistů u nás. Po ukončení průzkumu budou výsledky použity jako podklady pro lepší nastavení...