Český parlament rozhodne o přívěsných vozících za jízdní kola

Český parlament rozhodne o přívěsných vozících za jízdní kola

Počátkem léta loňského roku se v českých médiích rozhořely diskuse o přívěsných vozících za jízdní kolo. Do řešení této otázky se postupně vložilo i několik poslanců a senátorů, kteří 3. srpna 2011 předložili poslanecký návrh novely silničního zákona, jenž má upravit přepravu dětí v cyklovozících a s pomocí přívěsných tyčí. O definitivní podobě silničního zákona čeští poslanci zřejmě rozhodnou 8. února 2012. Za urychlenou novelizaci zákona se postavili například český ministr zdravotnictví Leoš Heger či lékař Pavel Pafko.

Český silniční zákon (z. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích) přitom v současné době výslovně zmiňuje pouze přepravu dětí v cyklosedačkách. Pokud jde o ostatní způsoby přepravy, není zákon zcela jednoznačný. „V tuto chvíli jsou legální pouze nákladní vozíky,“ vysvětluje Karel Peška, vrchní ředitel úseku silniční a vodní dopravy Ministerstva dopravy. Podle něj to souvisí s dobou, ve které silniční zákon vznikal: „V té době vozíky nebyly tak běžnou věcí a nikdo ze zákonodárců si neuvědomil, že je potřeba je do zákona zapracovat. Určitě nebylo záměrem vozíky zakázat a jejich provoz znemožnit.“

Novelu zákona, která definuje přepravu dětí v přívěsných vozících, bude český Parlament projednávat na svém únorovém zasedání. „Chci umožnit rodičům, aby letos na jaře již praktický vozík za jízdní kolo zapřahali legálně a bez strachu z pokuty,“ říká spoluautorka novely, poslankyně Jana Kaslová. „Zákon pouze definuje základní pravidla, kromě toho bude důležitá i odborná osvěta při používání vozíků,“ doplňuje její poslanecký kolega a druhý ze spoluautorů novely Václav Cempírek.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny uspořádal v prosinci odborný seminář, kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy (MD), Poslanecké sněmovny, Policie ČR a na jehož přípravě se podíleli i experti z týmu národního cyklokoordinátora. Většina přítomných odborníků se shodla na potřebě urychlené změny silničního zákona a jasnou definici přívěsných vozíků v něm. Svojí účastí podpořil legalizaci cyklovozíků v ČR i ministr zdravotnictví Leoš Heger. „Jsem pro to, aby přívěsné vozíky u nás mohly jezdit na pozemních komunikacích, a to všude, kam mohou jízdní kola,“ řekl k tématu ministr Heger. Svoje zkušenosti přidal i profesor Pavel Pafko, který mnohdy vtipně reagoval na vystoupení jednotlivých poslanců. „Jsem přesvědčen, že v přívěsném vozíku je jízda pro dítě bezpečnější, než když jede samostatně na kole nebo když jede v sedačce,“ shrnul nakonec Pafko, který sám vozí svého vnuka v přívěsném vozíku za kolo.Z úst vrchního ředitele Karla Pešky zde zaznělo zásadní stanovisko Ministerstva dopravy: „Pokud by nevznikla tato poslanecká iniciativa, Ministerstvo dopravy by zpracovalo identický návrh a předložilo jej Poslanecké sněmovně.“

„Očekávám, že diskuse v Parlamentu se povede především okolo technických specifikací přívěsných vozíků,“ komentoval probíhající legislativní proces národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. Připomenul také, že jsou vozíky legální a jezdí prakticky ve všech zemích EU, v loňském roce je do své legislativy nově zahrnuli také naši sousedé Slovensko a Polsko.

Legalizace přívěsných vozíků je součástí většího komplexu legislativních změn, které se inspirují zahraničními zkušenostmi v rámci mezinárodního projektu Central MeetBike. Stávající poslanecký návrh týkající se přívěsných vozíků za kola již prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Kromě samotné novely byl podán poslancem Václavem Cempírkem pozměňovací návrh, který například řeší větší maximální povolenou šířku vozíků až na 90 cm tak, aby parametry odpovídaly většině prodávaných vozíků na našem trhu. Poslanec Jiří Petrů ve svém pozměňovacím návrhu požaduje zákaz přepravy dětí ve vozících a na přívěsných tyčích na silnicích I. a II. třídy. O novele zákona i obou poslaneckých návrzích bude Sněmovna hlasovat během příštího týdne. Mezi odborníky vyvolává rozpaky především druhý pozměňovací návrh podaný poslancem Jiřím Petrů, který zakazuje vézt dítě v přívěsném vozíku nebo na tyči na silnicích I. a II. třídy. V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu se síť cest stane pro cyklisty nespojitou a bezmála 4700 kilometrů v současnosti vyznačených cyklotras bude pro rodiče s dětmi nepoužitelných, což se samozřejmě nebude líbit nejen samotným cyklistům, ale i zástupcům regionů. Představa reálného chování rodičů s dětmi v těchto „zakázaných úsecích“ povede ke značně absurdnímu chování, kdy zde kolo povedou a tím se vystaví mnohem většímu nebezpečí než při jízdě s vozíkem.

O dalším osudu přívěsných vozíků rozhodne Parlament s největší pravděpodobností na svém zasedání, které se bude konat 8. února 2012. Poté případnou novelu silničního zákona ještě musí schválit Senát a podepsat prezident. Předkladatelé věří, že převážení dětí v přívěsných vozících bude pro nadcházející sezónu již pevně ukotveno naší legislativou.

Zdroj: TZ – Centrum dopravního výzkumu

Výbava na kolo, jak má být…

Výbava na kolo, jak má být…

I když cyklistiku provozují každoročně stovky lidí, jen málokdo má svoje kolo vybaveno tak, jak stanovuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Každé kolo, které vyjede do silničního provozu, musí splňovat základní požadavky výbavy jízdního kola. Ty jsou ustanoveny ve vyhlášce č. 341/2002 Sb., příloha č. 13. Pokud si nejste jisti, co je povinné, zde je souhrn toho nejdůležitějšího.

Povinná výbava:

  • Za normálních podmínek musí být kola vybavena dvěma nezávislými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdného účinku. Pokud se jedná o jízdní kolo pro dítě předškolního věku, které je vybaveno volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou, to přední brzdou nemusí být vybaveno.
  • Další podmínkou je zaslepení volných konců trubek. Všechny páčky a volné konce musí mít hrany obaleny měkkým materiálem, anebo musí být poloměr zakřivení těchto částí alespoň 3,2 milimetru.
  • Matice nábojů kol musejí být uzavřené.
  • Součástí povinné výbavy jsou také odrazky – zadní červená a přední bílá. Odrazky oranžové barvy je povinné mít i na šlapátkách, a to z obou stran. Tyto odrazky však mohou být nahrazeny odrazovými materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti. I v paprscích kolo musí být nejméně jedna odrazka oranžové barvy.
  • Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno svítilnou svítící dopředu, světlo musí dopadat na silnici nejdále dvacet metrů před kolo. Další svítilna je červené barvy, která je umístěna na zadní části kola a je viditelná pro vozidla přijíždějící zezadu.
  • Samozřejmě se nesmí zapomenout na helmu! Ta je sice povinná pouze pro osoby mladší 18 let, ale nosit by ji měl každý. Vždyť zdraví má člověk jenom jedno. Navíc na silnicích či cyklostezkách nejste sami a chování ostatních je často těžko předpovídatelné.

Bez povinné výbavy by se cyklista po pozemní komunikaci neměl pohybovat. Policisté u něj mohou provést kontrolu stejně jako u aut či motorek. Zjistí-li nějaké nedostatky, hrozí cyklistovi pokuta ve výši až 2.000 Kč. Je důležité si uvědomit, co jednotlivé pojmy znamenají. Např. pozemní komunikací se rozumí silnice, cyklostezka, lesní i polní cesta. Nemůžete si tedy říct: „Jsem v lese a nic mi nehrozí.“. Také pod pojmem jízdní kolo se tohoto skrývá víc než jen klasické kolo. Rozumí se jím též tříkola, vícekola, koloběžka nebo lehokola.

To, že se nejedená pouze o planá slova a že policisté skutečně cyklisty kontrolují, potvrdili jablonečtí městští strážníci. Začátkem srpna si vzali do hledáčku cyklisty a jejich kola, když zorganizovali preventivní dopravní akci zaměřenou právě na povinnou výbavu. Jelikož se jednalo o prevenci, neudělovali policisté pokuty. Hříšníci odjeli pouze s upozornění a těm, kterým chyběla část výbavy, věnovali strážníci povinné odrazky do paprsků kol. Bezchybní cyklisté byli naopak odměněni lahví a ti nejmenší pexesem s dopravní tématikou.