Stezka železné opony se představila Bruselu

Stezka železné opony se představila Bruselu

V sídlech polského a dánského zastoupení při Evropské unii v Bruselu proběhnul 7. a 8. prosince workshop, který oficiálně představil dosavadní výsledky projektu EuroVelo 13 – Stezka železné opony, podpořeného Evropskou unií. Jedním z hlavních cílů projektu Evropské cyklistické federace, na kterém spolupracuje i Nadace Partnerství, bylo ve spolupráci se sousedními státy navrhnout přeshraniční vedení trasy. Již dříve udělil záštitu projektu exprezident Václav Havel a nově také ministr zahraniční Karel Schwarzenberg.

„Železná opona je skutečným mementem 40 let vlády totalitního režimu. I proto podporuji myšlenku realizace evropské Stezky železné opony v ČR i dalších zemích, protože je to jeden z konkrétních projektů přispívajících k dalšímu sjednocování Evropy a zároveň k lepšímu poznání naší nedávné historie,“ řekl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Dosavadní výsledky ročního projektu prezentoval v Bruselu poslanec Evropského parlamentu a duchovní otec stezky Michael Cramer. „Jen ten, kdo pozná minulost, je schopen orientovat se v budoucnosti,“ zaznělo mimo jiné z Cramerových úst. Návrh Stezky železné opony, EuroVelo trasy s pořadovým číslem 13, počítá s celkovou délkou 7 000 kilometrů. Trasa je navržena podle jednotné metodiky zpracované partnery projektu a Evropské cyklistické federace a nezahrnuje pouze samotný návrh infrastruktury a vedení trasy. Zohledňuje například služby cykloturistům, vybavení trasy odpočívkami či servisem pro cyklisty a napojení trasy na veřejnou dopravu. „Důležité na vedení trasy je, že bylo navrženo nejen co do bezpečnosti a komfortu, ale i co do přeshraničního vedení. V našem případě to znamená vedení trasy v poměru 50:50 mezi ČR a Bavorskem a ČR a Rakouskem,“ vysvětluje Daniel Mourek z Nadace Partnerství. Na sérii národních a regionálních setkání, která během roku probíhala, se na finální podobě trasy dohodli zástupci z krajů, turistických organizací, regionálních i národních cykloklubů, zástupců Klubu českých turistů a Centra dopravního výzkumu. Stezka bude v terénu vyznačena v následujících letech – jako první bude do konce roku 2013 proznačena část stezky v Jihomoravském kraji.

Projekt nezapomíná ani na tištěné materiály. Do konce roku vznikne první obecný materiál ke Stezce železné opony v ČR a na počátku roku 2012 vyjde tištěný cyklistický průvodce po Stezce železné opony na jižní Moravě. „Naším dlouhodobým cílem je také prosadit vznik adekvátního pietního místa – památníku přímo na Stezce železné opony, tak jako tomu je v maďarské Šoproni či německém Mödlareuthu – malém Berlínu, či v památníku Point Alpha na bývalé hranici Západního a Východního Německa,“ dodává Daniel Mourek. Již nyní jsou také v provozu oficiální stránky eurovelo.org, které zatím nabízejí základní informace o síti.

V Bruselu nešlo jen o EuroVelo 13, ale o celou síť čtrnácti tras EuroVelo, jež by měly být zařazeny do systému dálkových dopravních koridorů v Evropě. Ten zahrnuje i hlavní silniční komunikace, železnice či vodní cesty. „Evropa je důležitou destinací cestovního ruchu, i proto se systémem tras EuroVelo snažíme rozšiřovat turistickou nabídku. V systému dálkových koridorů jsou tedy nyní dvě stezky, které vyjadřují historii i současnost našeho kontinentu – první je EuroVelo 4 – Svatojakubská stezka a tou druhou je právě Stezka železné opony,“ vysvětluje Mourek a dodává: „Stezka železné opony je živým muzeem čtyřiceti let totalitního režimu. Ukázat lidem zbytky železné opony znamená říct jim, co znamenala a proč už není. A to je nejlepší evropská turistika, jakou si umím představit.“

Cyklostezky Evropy 10: Stezka železné opony

Cyklostezky Evropy 10: Stezka železné opony

Po téměř polovinu století byla Evropa rozdělena na východní a západní část. Vedle sebe tak existovaly dva zcela odlišné světy a přechod z jednoho do druhého byl prakticky nemožný. Dnešní doba je naštěstí jiná, lidé mohou cestovat, kam chtějí. Evropská unie, která propaguje myšlenku svobodného pohybu, se rozhodla zbudovat cyklistickou trasu napříč Evropou podél pomyslné „železné opony“.

Délka trasy by měla činit 6 800 kilometrů a má vzniknout pod názvem Eurovelo 13, jakožto součást evropských cyklistických stezek. Iniciátorem myšlenky vzniku Stezky železné opony je europoslanec za Stranu zelených Michael Cramer. Trasa by měla symbolizovat nejen pohnutou historii Evropy, ale měla by být i ekonomickým přínosem pro jednotlivé regiony.

Do projektu se zapojilo celkem 8 evropských zemí. Kromě České republiky a Slovenska také Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko a Chorvatsko. Na českém území by měla mít trasa vedoucí z Aše do Mikulova téměř 600 kilometrů. Cesta pro cyklisty by měla procházet velkou částí tzv. Zeleného pásu Evropy. Cestovatelé tak budou moci spatřit množství národních parků a dalších přírodních území.

Více informací by se mělo brzy objevit na právě vznikajícím portálu www.greenways.cz

Část stezky povede kolem Vojenské pozorovatelny v Broumově

Kudy vedly dráty dělící východ a západ?